Try an Audible book on us

Aapka Avchetan Mann Aur Khushi

Aapke avchetan mann ki shakti, Episode 10
Written by: Dr. Joseph Murphy
Length: 19 mins

Publisher's Summary

Aapka avchetan mann aur khushi

Jab aapne apne jeevan mein spasht kar diya hai ki aap kisi bhi kamzori se ubar sakte hain, uss din sacchi aur sthaayi khushi aapki hogi. Yeh zaroori hai ki har din, har pal aap khushi chune. Apne aapko khush rehne ki aadat daalna avashyak hai aur yeh khush rehne ki iccha se ho sakta hai. Humein jaan boojhkar dukh nahi chunna chahiye. Balki sukhi rehna chhaiye aur sukhi logon se apne aap ko gher lena chhaahiye. Kya sambandh hai aapki khushi aur aapke mann ki shaanti ke beach? Suniye aur samajhiye.

©2008 Sudhir Dixit, Rajni Dixit (P)2019 Audible, Inc.

What members say

No Reviews are Available