கதை நேரம் | Tamil Bedtime Stories (Kids Podcast) cover art

கதை நேரம் | Tamil Bedtime Stories (Kids Podcast)

Written by: Bhargav Kesavan
 • Summary

 • உங்கள் குழந்தைக்கு கதை கேட்க பிடிக்குமா? உங்களுக்கும் பிடிக்குமா? தெனாலிராமன், அக்பர் பீர்பால், விக்ரமாதித்தன் வேதாளம், அலிபாபாவும் 40 திருடர்கள் கதைகள் எல்லாம் கேட்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? இது மட்டுமல்லாமல் தினமும் இரவு புதுப்புது சுவாரஸ்யமான கதைகளை உங்கள் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து கேட்டு மகிழுங்கள். — This is the only interactive Tamil podcasts for kids, do read story descriptions; take part in the Q/A, Polls. Here you kids will have opportunities to share their voice. Soon, their stories as well. More information to follow. 🎙️ "கதைநேரம்: You can listen to a podcast or be part of one" —— Do rate this podcast. —— Tags: Bedtime stories for Kids, Kids stories in Tamil, Bedtime stories in Tamil.
  Bhargav Kesavan
  Show More Show Less
Episodes
 • Mar 21 2023

  🛎️ New Announcement (March 2023):

  • Our 400th story is just few weeks away; Which means that it's time for a special episode!
  • Do send your (not just kids, students & elders can also send) audio about what KadhaiNeram means to you, which is your favorite story & what’s special about KadhaiNeram. Create this opportunity for your kids to express their thoughts.
  • You can send it via WhatsApp (a link to my number is on Vikramadithan Vedhalam stories (numbers - 26, 35, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 61, 67, 116, 211, 289, 381) description; you can also email it to karutthukkalam@gmail.com
  • Playlist Page - ⁠⁠https://bit.ly/m/kadhaineram-playlists⁠⁠
  • Do rate us on Spotify/Apple Podcasts.

  ----------

  கதைநேரத்தில் சொல்லப்படும் கதைகள் பைந்தமிழில் அல்லாமல், குழந்தைகளுக்கு புரியும் வகையில் வழக்கு மொழியில் இயன்ற வரை ஆங்கிலம் கலக்காமல் சொல்லி வருவதற்கான காரணம்

  1. கதைகள் நான் மட்டுமே சொல்வதுபோல அல்லாமல், புரியாத வார்த்தைகளை உங்களிடம் குழந்தைகள் கேட்டு உங்கள் வாயிலாகவும் கதைகளை கேட்கவேண்டும் என்பதனால் தான்.

  2. குழந்தைகளின் பள்ளி, கல்லூரி என்று இனி படிக்கப்போகும், கேட்கப்போகும் அனைத்துமே ஆங்கிலத்திலும், ஆங்கிலம் கலந்த நடையிலும் தான் இருக்கப்போகிறது, அதனால் இங்கேயாவது வெறும் தமிழ் மட்டும் ஒலிக்கட்டுமே என்ற எண்ணமும் தான் காரணம்.

  அதனால், என்னடா இது கதைகள் எல்லாம் வெறும் தமிழில் மட்டுமே இருக்கு என்று நினைக்கவேண்டாம்.

  ----------

  வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday.

  வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha.

  • 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM
  • 🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM

  ----------

  Website 1 - ⁠⁠கதைநேரம்.com⁠⁠ (New website for our Podcast)

  Website 2 - ⁠⁠கருத்துக்களம்.com⁠⁠ (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog)

  Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com

  ----------

  Top 10 Listeners in February 2023 came from

  • 🇮🇳 India (67,475)
  • 🇺🇸 United States of America (3,084)
  • 🇲🇾 Malaysia (1,225)
  • 🇸🇬 Singapore (954)
  • 🇦🇪 United Arab Emirates (695)
  • 🇩🇪 Germany (528)
  • 🇨🇦 Canada (485)
  • 🇬🇧 UK (485)
  • 🇦🇺 Australia (106)
  • 🇸🇪 Sweden (105)

  ----------

  Tags: Akbar Birbal Stories in Tamil | Akbar Birbal Tamil Stories | Akbar Birbal Kadhaigal | Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil.

  Image Courtesy: Bhargav Kesavan Imagery (DALL-E 2)

  Show More Show Less
  3 mins
 • Mar 20 2023

  🛎️ New Announcement (March 2023):

  • Our 400th story is just few weeks away; Which means that it's time for a special episode!
  • Do send your (not just kids, students & elders can also send) audio about what KadhaiNeram means to you, which is your favorite story & what’s special about KadhaiNeram. Create this opportunity for your kids to express their thoughts.
  • You can send it via WhatsApp (a link to my number is on Vikramadithan Vedhalam stories (numbers - 26, 35, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 61, 67, 116, 211, 289, 381) description; you can also email it to karutthukkalam@gmail.com
  • Playlist Page - ⁠https://bit.ly/m/kadhaineram-playlists⁠
  • Do rate us on Spotify/Apple Podcasts.

  ----------

  கதைநேரத்தில் சொல்லப்படும் கதைகள் பைந்தமிழில் அல்லாமல், குழந்தைகளுக்கு புரியும் வகையில் வழக்கு மொழியில் இயன்ற வரை ஆங்கிலம் கலக்காமல் சொல்லி வருவதற்கான காரணம்

  1. கதைகள் நான் மட்டுமே சொல்வதுபோல அல்லாமல், புரியாத வார்த்தைகளை உங்களிடம் குழந்தைகள் கேட்டு உங்கள் வாயிலாகவும் கதைகளை கேட்கவேண்டும் என்பதனால் தான்.

  2. குழந்தைகளின் பள்ளி, கல்லூரி என்று இனி படிக்கப்போகும், கேட்கப்போகும் அனைத்துமே ஆங்கிலத்திலும், ஆங்கிலம் கலந்த நடையிலும் தான் இருக்கப்போகிறது, அதனால் இங்கேயாவது வெறும் தமிழ் மட்டும் ஒலிக்கட்டுமே என்ற எண்ணமும் தான் காரணம்.

  அதனால், என்னடா இது கதைகள் எல்லாம் வெறும் தமிழில் மட்டுமே இருக்கு என்று நினைக்கவேண்டாம்.

  ----------

  வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday.

  வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha.

  • 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM
  • 🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM

  ----------

  Website 1 - கதைநேரம்.com (New website for our Podcast)

  Website 2 -கருத்துக்களம்.com⁠ (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog)

  Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com

  ----------

  Top 10 Listeners in February 2023 came from

  • 🇮🇳 India (67,475)
  • 🇺🇸 United States of America (3,084)
  • 🇲🇾 Malaysia (1,225)
  • 🇸🇬 Singapore (954)
  • 🇦🇪 United Arab Emirates (695)
  • 🇩🇪 Germany (528)
  • 🇨🇦 Canada (485)
  • 🇬🇧 UK (485)
  • 🇦🇺 Australia (106)
  • 🇸🇪 Sweden (105)

  ----------

  Tags: Akbar Birbal Stories in Tamil | Akbar Birbal Tamil Stories | Akbar Birbal Kadhaigal | Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil.

  Image Courtesy: Bhargav Kesavan Imagery (DALL-E 2)

  Show More Show Less
  12 mins
 • Mar 19 2023

  🛎️ New Announcement (March 2023):

  • Our 400th story is just few weeks away; Which means that it's time for a special episode!
  • Do send your (not just kids, students & elders can also send) audio about what KadhaiNeram means to you, which is your favorite story & what’s special about KadhaiNeram. Create this opportunity for your kids to express their thoughts.
  • You can send it via WhatsApp (a link to my number is on Vikramadithan Vedhalam stories (numbers - 26, 35, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 61, 67, 116, 211, 289, 381) description; you can also email it to karutthukkalam@gmail.com
  • Playlist Page - ⁠⁠https://bit.ly/m/kadhaineram-playlists⁠⁠
  • Do rate us on Spotify/Apple Podcasts.

  ----------

  கதைநேரத்தில் சொல்லப்படும் கதைகள் பைந்தமிழில் அல்லாமல், குழந்தைகளுக்கு புரியும் வகையில் வழக்கு மொழியில் இயன்ற வரை ஆங்கிலம் கலக்காமல் சொல்லி வருவதற்கான காரணம்

  1. கதைகள் நான் மட்டுமே சொல்வதுபோல அல்லாமல், புரியாத வார்த்தைகளை உங்களிடம் குழந்தைகள் கேட்டு உங்கள் வாயிலாகவும் கதைகளை கேட்கவேண்டும் என்பதனால் தான்.

  2. குழந்தைகளின் பள்ளி, கல்லூரி என்று இனி படிக்கப்போகும், கேட்கப்போகும் அனைத்துமே ஆங்கிலத்திலும், ஆங்கிலம் கலந்த நடையிலும் தான் இருக்கப்போகிறது, அதனால் இங்கேயாவது வெறும் தமிழ் மட்டும் ஒலிக்கட்டுமே என்ற எண்ணமும் தான் காரணம்.

  அதனால், என்னடா இது கதைகள் எல்லாம் வெறும் தமிழில் மட்டுமே இருக்கு என்று நினைக்கவேண்டாம்.

  ----------

  வார நாட்களில் புதிய கதைகள் | New stories from Monday to Friday.

  வார இறுதியில் ஓசூர் தாத்தாவின் சிறப்பு கதைகள் | Weekend special stories by Hosur Thaatha.

  • 🇮🇳 India Time (IST) - 7:00 PM
  • 🇺🇸 United States of America (EST) - 8:30 AM

  ----------

  Website 1 - ⁠⁠கதைநேரம்.com⁠⁠ (New website for our Podcast)

  Website 2 - ⁠⁠கருத்துக்களம்.com⁠⁠ (IndiBlogger's IBA2017 Award Winning Blog)

  Send your feedback or comments to karutthukkalam@gmail.com

  ----------

  Top 10 Listeners in February 2023 came from

  • 🇮🇳 India (67,475)
  • 🇺🇸 United States of America (3,084)
  • 🇲🇾 Malaysia (1,225)
  • 🇸🇬 Singapore (954)
  • 🇦🇪 United Arab Emirates (695)
  • 🇩🇪 Germany (528)
  • 🇨🇦 Canada (485)
  • 🇬🇧 UK (485)
  • 🇦🇺 Australia (106)
  • 🇸🇪 Sweden (105)

  ----------

  Tags: Akbar Birbal Stories in Tamil | Akbar Birbal Tamil Stories | Akbar Birbal Kadhaigal | Tamil Story Podcast | Tamil Stories for Kids | Tamil Stories for Children | Kids Stories in Tamil | Bedtime Stories in Tamil | Tamil Kids Stories Podcast | Moral Stories for children in Tamil | Tamil Proverb Stories for Kids | Stories for Children in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories for Children | Tamil Stories for Toddlers | Kids Bedtime stories Tamil.

  Image Courtesy: Bhargav Kesavan Imagery (DALL-E 2)

  Show More Show Less
  3 mins

What listeners say about கதை நேரம் | Tamil Bedtime Stories (Kids Podcast)

Average Customer Ratings
Overall
 • 4.5 out of 5 stars
 • 5 Stars
  6
 • 4 Stars
  4
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Stars
  0
Performance
 • 4.5 out of 5 stars
 • 5 Stars
  4
 • 4 Stars
  5
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Stars
  0
Story
 • 4.5 out of 5 stars
 • 5 Stars
  6
 • 4 Stars
  3
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Stars
  0

Reviews - Please select the tabs below to change the source of reviews.

No Reviews are Available