Chanakya Neeti

17 titles in series
4.5 out of 5 stars 147 ratings

Summary

Chanakya ko Bharat mein ek mahan Rajnitigya aur Arthashastri ke roop mein jaana jata hai. Unhone Chanayka Neeti jaisa neetiyon ka ek anmol khajana duniya ko diya. Yeh pustak, ek margadarshak ke saman payi jaati hai. Yadi Chanakya ke vichaar ek sadaharand balak ko Samrat Chandra Gupta bana sakte hai, toh yeh har vyakti ke jeevan mein mahan parivartan lane ke kabil hai. Jahan Chadragupta shareer tha, toh unka mastishk the Chanakya.

In Public Domain; (P)2019 Audible, Inc.    

Show More Show Less
Product List
 • Pehla Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Dusra Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Theesra Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Chautha Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Panchwa Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Chtaa Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Saatva Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Aathva Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Noova Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Dusva Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Gyarva Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Barahva Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Terhva Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Chaudhva Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Pandharva Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Solahva Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in

 • Satrava Adhyay cover art
  Not Available on Audible.in